Cookiebeleid en Privacy Statement Dental International

Het Cookiebeleid en onze Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van (persoons)gegevens die worden verzameld via de website www.dental.nl en welke door u zelf worden doorgegeven middels e-mail, telefoon of brief. Het Cookiebeleid en ons Privacy Statement is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is. De website wordt beheerd door Dental International.

Gegevens die Dental International verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiele) opdrachtgevers, leveranciers en andere relevante bedrijven.

Persoonsgegevens die Dental International van werknemers van (potentiele) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere relevante bedrijven ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
- om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en producten en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening of producten;
- om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
- om opdrachten overeen te komen en/of uit te (laten) voeren;
- om u te informeren over onze dienstverlening en producten.

Dental International verwerkt de volgende gegevens:

- Voornaam, achternaam, initialen
- Geslacht
- Zakelijke adresgegevens
- Zakelijk Telefoonnummer
- Zakelijk e-mailadres
- Zakelijke locatiegegevens

Hoe lang Dental International gegevens bewaart

Dental International bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan srikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving hiertoe. Dental International verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Dental International gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen er voor dat de website naar behoren werkt en onthouden bij voorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, Daarnaast kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dental International en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indien om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dental.nl.

Indienen klacht

Dental International wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligingen

Dental International neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dental.nl. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het kunnen voor komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Dental International kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aanpassen en aanvaarding Cookiesbeleid en Privacy Statement

Dental International kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar Privacy Statement is altijd via de website van Dental International te raadplegen. Door aanvaarding van voornoemd Privacy Statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit Privacy Statement.

Wij zijn als volgt te bereiken:

Dental International
Edisonbaan 13
3439 MN Nieuwegein
Inschrijvingsnummer KvK Utrecht: 3013 9722
info@dental.nl

Stel uw vraag!